• 07444 656004
  • nukhetese@gmail.com
Our Programs

Our Programs

Creative Drama Workshop

• Enabling the development of communication skills, such as interpreting, listening, and speaking.

• Developing free thinking skills.

• Enabling clients to be aware of and express emotions.

• Contribute to the development of problem-solving skills.

• Provide creative and aesthetic development.

• Increasing awareness and social skills.

• Developing improvisation skills.

• Language development (for Turkish learners): confidence building, vocabulary building, the expression of ideas, explanation, discussion, and skills.

Yaratıcı Drama Nedir?

Oyunsu süreçlerden oluşan yaratıcı drama disiplenler arası uygulama alanı bulan temelinde canlandırma ve doğaçlamalardan oluşan en etkili eğitim yöntemidir.

Tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak Yaratıcı Drama, Tiyatro demek değildir.

Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi merkezine alır.

Atölyeler 4-8-12-16 haftayı içeren süreç eğitimine yönelik bir programa göre hazırlanır.

Yaratıcı Drama Atölyelerinin çocuklara / gençlere faydaları nelerdir?  Ne  kazandırır?

•             Grup içinde kendini ifade etme becerisini geliştirir.

•             Duygularının farkına varmasına ve duygularını ifade etmesine katkı sağlar.

•             Problem çözme becerilerinin gelişmesine ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmeyi öğrenmesine yardımcı olur.

•             Türkçe konuşurken kendine güven duymasını, akıcı konuşmasını, kelime hazinesinin, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerilerinin gelişmesini sağlar.

•             Doğaçlamalarda beden dilini kullanarak kendisini sözlü ve sözsüz olarak ifade etmesine buna bağlı olarak iletişim ve dil becerilerini zenginştirmelerini destekler.

•             Hayal gücünü kullanarak yaratıcılık ve estetik algılarının gelişmesine katkı sağlar..

Turkish Tuition