• 07444 656004
  • nukhetese@gmail.com

Yaratıcı Drama nedir?

Oyunsu süreçlerden oluşan yaratıcı drama disiplenler arası uygulama alanı bulan temelinde canlandırma ve doğaçlamalardan oluşan en etkili eğitim yöntemidir. Tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak Yaratıcı Drama, Tiyatro demek değildir. Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi merkezine alır. Atölyeler 4-8-12-16 haftayı içeren süreç eğitimine yönelik bir programa göre hazırlanır. Yaratıcı Drama Atölyelerinin çocuklara / gençlere faydaları nelerdir?                                                                                                                      Ne  kazandırır? •             Grup içinde kendini ifade etme […]